დამფუძნებელი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

Tel: +995 591 77-71-77
E-Mail: david@tpa.ge
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

პარტნიორები

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

Tel: +995 595 999 772
E-Mail: office@tpa.ge
საჯარო და სამეწარმეო რეესტრი,
უძრავი ქონება

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

Tel: +995 595 053 919
E-Mail: Teo@tpa.ge
სააღსრულებო სამართალი

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

Tel: +995 599 777 233
E-Mail: ninoarabidze@tpa.ge
Versteigerungsrecht

PARALEGAL

იურისტები

თათია როგავა

თათია როგავა

იურისტი

თათია როგავა

თათია როგავა

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: tatia@tpa.ge
საპროცესო სამართალი

ნინო ვაშაკიძე

ნინო ვაშაკიძე

იურისტი

ნინო ვაშაკიძე

ნინო ვაშაკიძე

იურისტი

Tel: +995 579 07-07-28
E-Mail: ninovashakidze@tpa.ge
მედიასამართალი Arbeitsumfeld: Human Rights

თემურ ბეგაშვილი

თემურ ბეგაშვილი

იურისტი

თემურ ბეგაშვილი

თემურ ბეგაშვილი

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: Temuri@tpa.ge
საწარმო უსაფრთხოება

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

Tel: +995 571 207887 E-Mail: office@tpa.ge

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

Tel: +995 598 566 263 E-Mail: office@tpa.ge საჯარო რეესტრი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

Tel: +995 577 222 357
E-Mail: nino@tpa.ge
აუქციონები

ასისტენტები

სოფი ბეჭვაია

სოფი ბეჭვაია

ასისტენტი

სოფი ბეჭვაია

სოფი ბეჭვაია

ასისტენტი

გიორგი მილაძე

გიორგი მილაძე

ასისტენტი

გიორგი მილაძე

გიორგი მილაძე

ასისტენტი