დამფუძნებელი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

Tel: +995 591 77-71-77
E-Mail: david@tpa.ge
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

პარტნიორები

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

Tel: +995 595 999 772
E-Mail: office@tpa.ge
საჯარო და სამეწარმეო რეესტრი,
უძრავი ქონება

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

Tel: +995 595 053 919
E-Mail: Teo@tpa.ge
სააღსრულებო სამართალი

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

Tel: +995 599 777 233
E-Mail: ninoarabidze@tpa.ge
Versteigerungsrecht

PARALEGAL

იურისტები

სოფო ბეჭვაია

სოფო ბეჭვაია

იურისტი

სოფო ბეჭვაია

სოფო ბეჭვაია

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: sbechvaia@tpa.ge
საპროცესო სამართალი

ელენე გაბუნია

ელენე გაბუნია

იურისტი

ელენე გაბუნია

ელენე გაბუნია

იურისტი

Tel: +995 571 207887 E-Mail: egabunia@tpa.ge საპროცესო სამართალი

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

Tel: +995 598 566 263 E-Mail: office@tpa.ge საჯარო რეესტრი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

Tel: +995 577 222 357
E-Mail: nino@tpa.ge
აუქციონები

ასისტენტები

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

acc@tpa.ge